Gevolgen van Retourneren
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. U dient het product in onbeschadigde staat te retourneren. Dit houdt in, in originele staat en in originele verpakking.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Koper zijnde een Bedrijf.

Retourinstructies
U dient u retour altijd vooraf aan te melden via het contact formulier.
Niet aangemelde retouren kunnen niet in behandeling worden genomen. De goederen die terug gestuurd worden dienen altijd te voorzien van een volledig ingevuld Modelformulier voor herroeping.

Retouradres
Bergproducts
Trekweg 78
7322HS Apeldoorn

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Voor de beoordeling van een radio en navigatiesysteem is het bijvoorbeeld niet nodig om deze te installeren. Daardoor ontstane waardevermindering kan oplopen tot 100% (indien onverkoopbaar). Deze waardevermindering mag verrekend worden met het terug te storten bedrag.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht zijn:
– navigatiesoftware. Het gaat dan om kaart updates.
– artikelen die niet op onze webshop worden aangeboden, maar op speciaal verzoek voor u worden besteld.

Garantie
Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.